tisdag 15 juni 2010

Simply the Best

”Vid Vätterns strand ligger en liten kommun som lyckas kombinera framgångsrikt företagande och låg arbetslöshet med Sveriges bästa äldreomsorg.” Yes, då var det konstaterat; Jag bor i den bästa kommunen i Sverige. ”Vinnarkommunen Habowood sträcker sitt böljande landskap utmed Vätterns västra strand i Västergötland. Den är till ytan och befolkningen ganska stor med nära pendlingsavstånd till Jönköping och goda kommunikationer till Göteborg, Malmö och Stockholm. Det är en typiskt välmående kommun med låg brottslighet, fler som föds än som dör, lång medellivslängd, få familjer med låga inkomster eller sjukpenning, få socialbidragstagare och låga ohälsotal.
Närheten till vattnet ger inte bara fisk utan även frihetskänsla, ljus och rekreationsmöjligheter. Bara Jönköping har längre strandlinje än Habowood bland Vätterns kommuner. Samhället Habowood har, från att ha legat ett par kilometer från stranden, vuxit ned mot vattnet där stora områden med nya, flotta villor brer ut sig på sluttningarna med hänförande utsikt över sjön.”
Jag tror det är tack vare oss Habowoodfruar